Ve Středočeském kraji se plánuje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Publikováno: 6.2.2019 Napsal(a): OSVZ

Ve středu 6. února 2019 se na Krajském úřadě sešli zástupci z ORP ze Středočeského kraje na setkání, které bylo zaměřené na tvorbu nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) ve Středočeském kraji na období 2020 – 2022.

Zástupci z Krajského úřadu zde hovořili o tom, jaká je nyní příprava nového Střednědobého plánu a jaká spolupráce se bude od jednotlivých ORP v nejbližší době očekávat. Stručně se prošel harmonogram plánu od zahájení až po schválení plného znění.  

Zpracování a struktura SPRSS bude probíhat dle vyhlášky 505/2006 Sb. Dále budou vytvořeny pracovní skupiny (tématické, službové a koncepční), kde se budou řešit aktuální témata. Pro Krajský úřad je důležité znát dostupnost sociálních služeb (časovou, územní, individuální a aktuální). Při dotazování se zaměří na analytickou a strategickou část, která vychází ze zpracovaných Střednědobých plánů v rámci jednotlivých ORP. Dále se bude vycházet z praxe a dalších zjištění, které mají dopad na oblast sociálních služeb.

Za město Benešov se setkání zúčastnila koordinátorka Komunitního plánování sociálních služeb v rámci ORP Benešov Gabriela Škoulová.

Připravila: Mgr. Bc. Gabriela Škoulová, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví