Změna chování

…Syn chodí ze školy pozdě, známky má sice pořád v mezích, ale vidím, že něco není v pořádku. Na otázky: ,,co se děje“ slyším pouze monotonní odpověď: ,,nic“! 
…Babička byla vždy tak milá a laskavá a nyní se z ní stává zapšklá stařenka. Nedělá nic jiného, než to, že sedí u televize a žije svůj svět tak trochu mimo realitu. Trápí jí snad něco? Má tolik vnoučat a přátel.

Ocitli jste se v situaci, kdy z ničeho nic nedokážete porozumět svým blízkým? Jejich chování nečekaně nabralo jiné obrátky a máte pocit, že se jim vzdalujete. Trápí Vás to čím dál tím víc a hlavou se Vám honí scénáře, co se asi tak mohlo stát. Každý se v průběhu svého života mění, ale výrazné změny v chování nás často vykolejí. Ani na takovéto situace nemusíte být sami a odborná pomoc leckdy pomůže. Trápí Vaše děti nějaká nešťastná láska, nechytly se špatné party? Nezačali dokonce brát drogy? Jste si s partnerem dál a dál a nevíte, co za tím stojí?

Kde Vám nejblíže mohou pomoci?

Benešov Vlašim Votice
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY STŘED. KRAJE O.P.S.
Posláním centra je pomáhat osobám se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitly hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku. V rámci služby odborného sociálního poradenství je naší snahou poskytovat klientům takové odborné informace a podporu, aby mohli vést obdobně plnohodnotný život jako ostatní lidé ve společnosti. Dále pak centrum poskytuje osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
 • Adresa: Vlašimská 1922, 256 01 Benešov
 • Telefon:  +420 317 723 506, +420 603 715 316
 • Email: zajickova.jana@gmail.com
 • Web: www.czpstredoceskykraj.cz
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ MEZIČAS, MAGDALÉNA, O.P.S.
Podporujeme zdravý rozvoj dětí a dospívajících z Benešova a okolí, chceme předcházet jejich rizikovému chování a minimalizovat jeho dopady. Proto jim nabízíme prostor, kde mohou najít nejen náplň pro svůj volný čas, ale také pomoc a radu. NZDM je určeno dětem a mládeži ve věku 9 – 26 let a nabízí služby v oblasti poradenství, pomoc při řešení krizových situací, doprovod do různých institucí, doučování, výchovně-vzdělávací aktivity, přednášky na aktuální témata, volnočasové aktivity. Principem našich služeb je nízkoprahovost, anonymita, bezplatnost, dobrovolnost, kontinuita, návaznost. Dále nabízíme službu odborného poradenství, která je určena dětem, dospívajícím a jejich rodinám z řad klientů, ale také jednotlivcům i rodinám z řad široké veřejnosti. Zájemci se na nás mohou obracet v různých životních situacích (např. při potížích v rodinné komunikaci, problémech výchovných a prospěchových, při nedorozuměních ve vztazích, či při rozhodování v různých oblastech života).
OTEVŘENÝ DIALOG, PSYCHOTERAPEUTICKÉ A MEDIAČNÍ CENTRUM
Poradna za volitelné finanční příspěvky na poskytované služby nabízí pomoc v těchto oblastech: rodinné vztahy (vztahy mezi partnery a mezi rodiči a dětmi), duševní nemoci (krátkodobé i dlouhodobé nemoci, psychózy), problémy s násilím (poradenství obětem a pachatelům násilí), životní krize a otázky smyslu života, konflikty se zákonem. Nabízíme jednotlivcům, partnerským párům a rodinám pomoc při řešení krizí a obtížných životních situací formou psychologického poradenství, psychoterapie a mediace. Zaměřujeme se na řešení problémů ve vztazích, na problémy s výchovou dětí, na pomoc při překonávání duševních a psychosomatických onemocnění. Speciální přístup a pomoc nabízíme obětem násilí a pachatelům násilí, případně dalších trestných činů. Při práci respektujeme vaše přání a doprovázíme vás ke svobodným rozhodnutím.
 • Adresa: Žižkova 532, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 728 944 060 (Mgr. Jiří Chvála)
 • Email: info@otevrenydialog.cz
 • Web: www.otevrenydialog.cz
RANÁ PÉČE (RP), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV
Registrovaná služba RP je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku s ohroženým vývojem (opožděný vývoj), mentálním, tělesným či kombinovaným postižením prostřednictvím komplexu činností. Cílem služby je snížit negativní vliv postižení na rodinu dítě a jeho vývoj, zvýšit vývojovou úroveň dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy a podporovat jeho emocionální a sociální rozvoj. Posílit sociální kompetence rodiny a snížit jejich závislost na sociálních systémech. Dále vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace. Podpora rodičů dítěte, kteří mají prokazatelný opakovaný zájem o blaho dítěte.
 • Adresa: Tloskov 1, 25756 Neveklov
 • Email: JirouskovaR@tloskov.cz, MuchinovaV@tloskov.cz
 • Telefon: +420 317 740 104
 • Web: www.tloskov.eu
 • www.facebook.com/CentrumSocialnichSluzebTloskov​
Rytmus Střední ČECHY, O.P.S
Posláním organizace Rytmus Benešov, o.p.s. je podporovat lidi se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti a seberealizaci, zejména při pracovním uplatnění, bydlení a vzdělávání v běžném prostředí. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením a lidé s duševním onemocněním. Od počátku je organizace poskytovatelem sociální služby Sociální rehabilitace. Realizuje především podporované zaměstnávání, dále zajišťuje pracovní rehabilitaci, vzdělávací aktivity, poradenskou činnost v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním, publikační a osvětovou činnost na podporu integrace lidí se znevýhodněním. Od roku 2014 byla působnost rozšířena do oblasti bydlení, organizace poskytuje službu Podpora samostatného bydlení.
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ,NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV A.S.
Cílem služby je získání objektivního přehledu o potřebách včasné i dlouhodobě poskytované sociální pomoci nemocným. Dále pak zjistit a zmírnit negativní psychosociální faktory, které se podílí na onemocnění a ovlivňují průběh a uzdravení. Poskytované služby: evidence a úschova cenností, jednání pro dědictví, informace k důchodům, práce s rodinnými příslušníky, zajišťování duchovní služby, spolupráce při zajišťování další péče o pacienty (LDN, DS,…), poradenství pro seniory a osoby s civilizačním a chronickým onemocněním, zapůjčování kompenzačních pomůcek, pomoc při zajišťování poukazů na léčebné a ortopedické pomůcky,…
FARNÍ CHARITA VLAŠIM
Farní charita Vlašim je významným poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v regionu. V domácnostech klientů poskytuje Osobní asistenci, Pečovatelskou službu, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dále provozuje Občanskou poradnu, která se zaměřuje na dluhové poradenství, ale její součástí je i psychologická poradna. Myslí na lidi, kteří se ocitnou v nepříznivé situaci a potřebují pomoc. Pro ně zřídila místo vzájemné materiální pomoci „Charitní obchůdek“. Spolupracujeme se sociálním odborem města Vlašim. Další terénní službou je Domácí zdravotní péče. Ta svou ošetřovatelskou formu od roku 2015 rozšířila o paliativní péči.  Její snahou je dopomoc osobám setrvat do posledních chvil s rodinou ve svém domácím prostředí. Péči zajišťuje ve Vlašimi a okolí a v Benešově a okolí. Dále organizujeme vzdělávací a humanitární akce. Půjčujeme rehabilitační, kompenzační a dětské pomůcky.
 • Adresa: Lidická 1715, 258 01 Vlašim
 • Telefon: +420 736 472 795(DZP), 739 580 363(terén), 733 676 737(poradna)
 • Email: info@charitavlasim.cz
 • Web: www.vlasim.charita.cz
 •          www.facebook.com/charitavlasim
NZDM SIBIŘ (YMCA PRAHA)
NZDM Sibiř je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které provozuje organizace YMCA Praha. Klub je pro uživatele otevřen od úterý do čtvrtka v čase      13 -18 hod. Poskytuje sociální, volnočasové a aktivizační služby dětem a mládeži ve věku 6 -18 let ohroženým sociálním vyloučením či společensky nežádoucími jevy. Klub nabízí volný vstup těm, kteří nemají, kde trávit volný čas, potřebují poradit  se školou, vztahy či brigádou nebo si chtějí s někým jen popovídat.
 • Adresa: Husova 383, 259 01 Votice
 • Telefon: +420 775 564 350 (Bc. Jana Bloudková)
 • Email: sibir@praha.ymca.cz
 • Web: www.sibir.ymca.cz 
 • www.facebook.com/Klub Sibiř Ymca

Nenašli jste, co jste hledali?

Otazník

Pokud jste nenašli potřebnou službu, která by pomohla ve vaší situaci, můžete zkusit vyhledávání v katalogu poskytovatelů služeb

Zobrazit katalog

Případně se můžete obrátit na Váš příslušný městský úřad

Benešov Vlašim Votice