Samota

…sedím u počítače, na facebooku mám 300 přátel online a přesto se cítím tak sama. Mám pocit, že snad neexistuje nikdo, kdo mi rozumí, komu bych se mohla vyplakat, nebo s kým bych mohla zažít opravdové, hezké chvíle.

V dnešní době je samota blíž, než si myslíme. Naoko máme spousty přátel a přitom jsou všichni tak vzdáleni a my tak osamělí. Říkáte si: ,,mě opravdu nemůže nikdo pomoci.“ Jediný důvod, jak to opravdu zjistit, je to zkusit.

Kde Vám nejblíže mohou pomoci?

Benešov Vlašim Votice
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY STŘED. KRAJE O.P.S.
Posláním centra je pomáhat osobám se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitly hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku. V rámci služby odborného sociálního poradenství je naší snahou poskytovat klientům takové odborné informace a podporu, aby mohli vést obdobně plnohodnotný život jako ostatní lidé ve společnosti. Dále pak centrum poskytuje osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
 • Adresa: Vlašimská 1922, 256 01 Benešov
 • Telefon:  +420 317 723 506, +420 603 715 316
 • Email: zajickova.jana@gmail.com
 • Web: www.czpstredoceskykraj.cz
proFEM O.P.S.
Intervenční centrum organizace proFem o.p.s. nabízí sociální a právní poradenství, v rámci kterých poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím a nebezpečným pronásledováním. Důležitou součástí našich služeb je nezbytná psychická a terapeutická podpora našich klientek/klientů. V případě potřeby provázíme klientku/-a v rámci návazných služeb. Naše služby jsou určeny také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které se snaží pomoci ohrožené osobě a podpořit jí svou situaci řešit. V rámci pomoci obětem trestných činů poskytujeme také právní informace, díky kterým mohou klientky lépe uplatňovat svá práva v trestním řízení a při náhradě škody. Veškeré naše služby jsou bezplatné a komplexní, klientky u nás mohou vystupovat anonymně. Provozní doba: Středa, Pátek 9 – 15 hod – osobní konzultace (je potřeba se předem objednat)
VLTAWIA S.R.O. – RODINNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Poradna poskytuje výchovnou, poradenskou a terapeutickou péči jedincům, partnerům, snoubencům, manželům, rodičům a dětem při řešení jejich rodinných a manželských problémů a mezilidských vztahů. Pomoc poskytujeme rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a poskytujeme nebo zprostředkováváme rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. Rodičům nebo i jiným osobám zodpovědným za výchovu dětí zprostředkováváme rady ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších věcech týkajících se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti – psychologické a sociální vedení, poradenská činnost, spolupráce s návaznými institucemi.
 • Adresa: Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 317 724 281, +420 317 729 559
 • Email: info@vltawia.cz
 • Web: www.vltawia.cz
FARNÍ CHARITA VLAŠIM
Farní charita Vlašim je významným poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v regionu. V domácnostech klientů poskytuje Osobní asistenci, Pečovatelskou službu, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dále provozuje Občanskou poradnu, která se zaměřuje na dluhové poradenství, ale její součástí je i psychologická poradna. Myslí na lidi, kteří se ocitnou v nepříznivé situaci a potřebují pomoc. Pro ně zřídila místo vzájemné materiální pomoci „Charitní obchůdek“. Spolupracujeme se sociálním odborem města Vlašim. Další terénní službou je Domácí zdravotní péče. Ta svou ošetřovatelskou formu od roku 2015 rozšířila o paliativní péči.  Její snahou je dopomoc osobám setrvat do posledních chvil s rodinou ve svém domácím prostředí. Péči zajišťuje ve Vlašimi a okolí a v Benešově a okolí. Dále organizujeme vzdělávací a humanitární akce. Půjčujeme rehabilitační, kompenzační a dětské pomůcky.
 • Adresa: Lidická 1715, 258 01 Vlašim
 • Telefon: +420 736 472 795(DZP), 739 580 363(terén), 733 676 737(poradna)
 • Email: info@charitavlasim.cz
 • Web: www.vlasim.charita.cz
 •          www.facebook.com/charitavlasim
AKTIVITY NEJEN PRO SENIORY Z. S.
Cílem spolku je poskytování služeb seniorům ve smyslu jejich aktivního života. Tyto služby mají zahrnovat nabídku volnočasových aktivit, možnost setkávání s vrstevníky a společné realizace jejich zájmů. Nabídka by měla zahrnovat též výlety, které by senioři samostatně neabsolvovali kvůli omezení mobility nebo nedostatku prostředků. Integrace seniorů do společnosti v rámci mezigeneračních volnočasových aktivit je dalším záměrem organizace.

Nenašli jste, co jste hledali?

Otazník

Pokud jste nenašli potřebnou službu, která by pomohla ve vaší situaci, můžete zkusit vyhledávání v katalogu poskytovatelů služeb

Zobrazit katalog

Případně se můžete obrátit na Váš příslušný městský úřad

Benešov Vlašim Votice