Drogy

..mám chuť zkoušet další a další výzvy. Co když je to cesta do záhuby? Je mi v tom hezky a rodiče a kamarádi zatím nic nepoznali. Jsem silnější než ostatní, můžu kdykoliv přestat!
…nikdy mě nenapadlo, že se to může stát mému dítěti. Dali jsme mu všechno, na co jen pomyslelo. Nikdy ho nic netrápilo a teď tohle? Proč se to muselo stát zrovna nám?

Situace, v nichž se ocitáme, se nám často zdají být neřešitelné. Nabídne se nám jednoduchý, leč krátkodobý, způsob jejich řešení a už jsme v tom. …Máte-li pocit, že už dál nejde takto žít a schovávat své problémy v nevědomosti, nebo snad dokonce máte podezření, že někdo z Vašich blízkých se stal obětí návykových látek, vždy je zde možnost situaci řešit a vyřešit!

Kde Vám nejblíže mohou pomoci?

Benešov Vlašim Votice
CENTRUM ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB, MAGDALÉNA, O.P.S. BENEŠOV
Posláním obecně prospěšné společnosti Magdaléna je poskytovat sociální a zdravotní služby a účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Za tímto účelem zřizujeme a provozujeme síť strukturovaných a funkčně provázaných programů. V lokalitě Benešov provozujeme 3 odborné programy: Odborné poradenství, Kontaktní centrum a Terénní práci, kterou provozujeme také ve Vlašimi a Voticích.
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM BENEŠOV
Posláním služby je poskytovat komplexní, dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Předcházet prohlubování sociální izolace těchto lidí, zvýšit kvalitu jejich života a usilovat o integraci zpět do společnosti. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší. Služba je určena mužům a ženám starším 18 ti let. Poskytovatelem je Pečovatelská služba okresu Benešov.
  • Adresa: Táborská 900, Benešov 256 01
  • Telefon: +420 734 150 303
  • Email: dennicentrum@ps-benesov.cz
  • Web: www.ps-benesov.estranky.cz
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ MEZIČAS, MAGDALÉNA, O.P.S.
Podporujeme zdravý rozvoj dětí a dospívajících z Benešova a okolí, chceme předcházet jejich rizikovému chování a minimalizovat jeho dopady. Proto jim nabízíme prostor, kde mohou najít nejen náplň pro svůj volný čas, ale také pomoc a radu. NZDM je určeno dětem a mládeži ve věku 9 – 26 let a nabízí služby v oblasti poradenství, pomoc při řešení krizových situací, doprovod do různých institucí, doučování, výchovně-vzdělávací aktivity, přednášky na aktuální témata, volnočasové aktivity. Principem našich služeb je nízkoprahovost, anonymita, bezplatnost, dobrovolnost, kontinuita, návaznost. Dále nabízíme službu odborného poradenství, která je určena dětem, dospívajícím a jejich rodinám z řad klientů, ale také jednotlivcům i rodinám z řad široké veřejnosti. Zájemci se na nás mohou obracet v různých životních situacích (např. při potížích v rodinné komunikaci, problémech výchovných a prospěchových, při nedorozuměních ve vztazích, či při rozhodování v různých oblastech života).
CENTRUM ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB, MAGDALÉNA, O.P.S. BENEŠOV
Posláním obecně prospěšné společnosti Magdaléna je poskytovat sociální a zdravotní služby a účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Za tímto účelem zřizujeme a provozujeme síť strukturovaných a funkčně provázaných programů. V lokalitě Benešov provozujeme 3 odborné programy: Odborné poradenství, Kontaktní centrum a Terénní práci, kterou provozujeme také ve Vlašimi a Voticích.
CENTRUM ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB, MAGDALÉNA, O.P.S. BENEŠOV
Posláním obecně prospěšné společnosti Magdaléna je poskytovat sociální a zdravotní služby a účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Za tímto účelem zřizujeme a provozujeme síť strukturovaných a funkčně provázaných programů. V lokalitě Benešov provozujeme 3 odborné programy: Odborné poradenství, Kontaktní centrum a Terénní práci, kterou provozujeme také ve Vlašimi a Voticích.

Nenašli jste, co jste hledali?

Otazník

Pokud jste nenašli potřebnou službu, která by pomohla ve vaší situaci, můžete zkusit vyhledávání v katalogu poskytovatelů služeb

Zobrazit katalog

Případně se můžete obrátit na Váš příslušný městský úřad

Benešov Vlašim Votice