Dluhy

…jenom malá, nevinná půjčka. Dřív, než to kdokoliv zjistí, zaplátím to z výplaty.
…už nevím, koho bych požádal o další peníze. Rodina, ani kamarádi mi víc nepůjčí, možná ani nemají. Složenku za vodu odložit můžu, ale hypotéku mi nikdo neodpustí. Možná bych mohl zažádat o nějakou rychlou půjčku, kde budu mít jistotu, že mi jí přiznají, ale z čeho jí splatím?

Dostat se do spárů exekutora, nebo v lepším případě do spárů banky, které dlužíte měsíc od měsíce vyšší částku, je snažší, než dočíst tento odstavec. Dluhy jsou jako návyková látka, které když se nezbavíme hned ze začátku, začne nás užírat a potápět. Berou nám energii, naději života a pomalu nás ničí. I pouhé nezaplacení pokuty se může proměnit v něco, co Vás může připravit o střechu nad hlavou.
Nikdy není pozdě začít svou situaci řešit. Obraťte se na odborníky, kteří Vám pomohou sestavit plán ,,jak z toho ven“.

Kde Vám nejblíže mohou pomoci?

Benešov Vlašim Votice
CESTA INTEGRACE, O.P.S.
Našim obecným cílem je přispívat k rozvoji nových a netradičních metod sociální práce. Prostřednictvím komunitní práce napomáháme ohroženým skupinám obyvatel k aktivní seberealizaci. Našim dalším projektem je Občanská poradna. Jedná se především o sociálně právní poradenství. Poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, která provází občany při jejich obtížích. Občanská poradna rovněž poskytuje poradenství v oblasti trestných činů a domácího násilí, na tuto poradenskou činnost má i akreditaci od Ministerstva spravedlnosti. Nabízí i možnost mimosoudního řešení sporů – tzv. mediaci.
 • Adresa: Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 312 315 284, +420 774 780 107, +420 728 677 285
 • Email: poradnabenesov@cestaintegrace.cz, info@cestaintegrace.cz
 • Web: www.cestaintegrace.cz
 • www.facebook.com/Cesta-integrace
NOCLEHÁRNA BENEŠOV
Noclehárna Benešov nabízí pomoc osobám bez přístřeší, které mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení. Určena mužům i ženám starším 18 ti let, především z Benešova a Vlašimi. Poskytovatelem je Pečovatelská služba BN. Provoz v zimním období je od 1. 12. do 31.3. Kapacita 14 lůžek, provozní doba denně od 19.00 do 7.00 hod. Uživatele přijímáme od 19.00 do 21.00 hod.
 • Adresa: Táborská 900, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 608 735 866
 • Email: kralickova@ps-benesov.cz
 • Web: www.ps-benesov.estranky.cz
Občanská poradna Diakonie Střed – pracoviště v Benešově

Posláním občanské poradny je asistovat všem klientům při řešení jejich tíživých životních situací, poskytovat jim věcně správné informace a kontakty na jiná odborná pracoviště a být jim průvodcem po celou dobu jejich obtíží. Poradna pomáhá občanům v širokém spektru oblastí – od finanční problematiky, pracovněprávních vztahů, ochrany spotřebitele, po bydlení či majetkoprávní vztahy (a mnohé další). Poradna poskytuje bezplatnou pomoc i osobám, které chtějí požádat o tzv. osobní bankrot (oddlužení soudní cestou) a doprovází je celým procesem oddlužení.

Občanská poradna Diakonie Střed je členem Asociace občanských poraden, která je garantem kvality občanského poradenství. Občanská poradna je zázemím, které je nablízku jako instituce bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.

OTEVÍRACÍ DOBA:

Úterý 8:00 – 16:00
Středa 8:00 – 12:00 (pouze objednaní klienti)

KONTAKTY:

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO STŘEDNÍ ČECHY (DIAKONIE STŘED)
Dům pro matky, otce a rodiny s dětmi: Azylový dům pro matky, otce a rodiny s dětmi zajišťuje pomoc v nepříznivé životní situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Zrnko: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zajišťují ambulantní a terénní formou pomoc rodinám v jejich přirozeném prostředí. Činnost služby je zaměřena na pomoc při řešení dlouhodobé krizové sociální situace rodiny, která ohrožuje vývoj dítěte, na prevenci sociálního vyloučení rodiny.
FARNÍ CHARITA VLAŠIM
Farní charita Vlašim je významným poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v regionu. V domácnostech klientů poskytuje Osobní asistenci, Pečovatelskou službu, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dále provozuje Občanskou poradnu, která se zaměřuje na dluhové poradenství, ale její součástí je i psychologická poradna. Myslí na lidi, kteří se ocitnou v nepříznivé situaci a potřebují pomoc. Pro ně zřídila místo vzájemné materiální pomoci „Charitní obchůdek“. Spolupracujeme se sociálním odborem města Vlašim. Další terénní službou je Domácí zdravotní péče. Ta svou ošetřovatelskou formu od roku 2015 rozšířila o paliativní péči.  Její snahou je dopomoc osobám setrvat do posledních chvil s rodinou ve svém domácím prostředí. Péči zajišťuje ve Vlašimi a okolí a v Benešově a okolí. Dále organizujeme vzdělávací a humanitární akce. Půjčujeme rehabilitační, kompenzační a dětské pomůcky.
 • Adresa: Lidická 1715, 258 01 Vlašim
 • Telefon: +420 736 472 795(DZP), 739 580 363(terén), 733 676 737(poradna)
 • Email: info@charitavlasim.cz
 • Web: www.vlasim.charita.cz
 •          www.facebook.com/charitavlasim
OBČANSKÁ PORADNA DIAKONIE STŘED – pracoviště Votice

SLUŽBA JE BEZPLATNÁ, NESTRANNÁ, NEZÁVISLÁ A DISKRÉTNÍ.
Na poradnu se můžete obrátit osobně, telefonicky, písemně nebo elektronicky (e-mailem). Doporučuje se předem objednat (v otevírací době kontaktního místa).  Poslední klient se přijímá 30 minut před koncem otevírací doby. Předpokládaná doba konzultace je 30 minut, ve výjimečných případech 45 minut. Klient může službu kdykoliv ukončit, aniž by mu bylo v budoucnu znemožněno ji znovu využít.

INFORMACE POSKYTUJÍ V TĚCHTO OBLASTECH: sociální dávky, sociální pomoc, pojištění, pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a partnerské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, finanční a rozpočtová problematika, zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie, právo životního prostředí, ochrana spotřebitele, základy práva ČR, právní systém EU, občanské soudní řízení, veřejná správa, trestní právo, ústavní právo.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí 08:00 – 16:00

KONTAKTY:

 • telefon: 734 516 733 – tel. konzultace a objednání do poradny ve Voticích pouze v pondělí v otevírací době

 • email: poradnavotice.stred@diakonie.cz

 • web: www.obeccervenyujezd.cz/obcanska-poradna-ve-voticich/d-2393

Nenašli jste, co jste hledali?

Otazník

Pokud jste nenašli potřebnou službu, která by pomohla ve vaší situaci, můžete zkusit vyhledávání v katalogu poskytovatelů služeb

Zobrazit katalog

Případně se můžete obrátit na Váš příslušný městský úřad

Benešov Vlašim Votice