Bydlení

…vždycky se o mně někdo postaral, ale najednou jakoby všichni zmizeli. Nemám kam jít a zima je na sklonku své moci.
…stalo se to tak rychle, nezvládali jsme platit, a tím přišli o střechu nad hlavou, dvě děti na krku. Můžu se vůbec zeptat, co teď s tím?
…otec mě vyhodil kvůli pár průšvihům, ale co teď? Plácám se po kámoších, pořád mi však v hlavě leží ta otázka:,,Jak dlouho ještě?“

Bydlení je pro každého z nás jedna z nejzákladnějších životních potřeb, ač si to třeba neuvědomujeme. Všichni potřebujeme být někde doma, a o to lépe…mít domov. Kdyby však domov a bydlení bylo každodenní jistotou, možná bychom si ho tolik nevážili. V těžkých životních situacích, spojených se ztrátou bydlení se Vám snažíme nabídnout pomocnou ruku.

Kde Vám nejblíže mohou pomoci?

Benešov Vlašim Votice
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY STŘED. KRAJE O.P.S.
Posláním centra je pomáhat osobám se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitly hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku. V rámci služby odborného sociálního poradenství je naší snahou poskytovat klientům takové odborné informace a podporu, aby mohli vést obdobně plnohodnotný život jako ostatní lidé ve společnosti. Dále pak centrum poskytuje osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
 • Adresa: Vlašimská 1922, 256 01 Benešov
 • Telefon:  +420 317 723 506, +420 603 715 316
 • Email: zajickova.jana@gmail.com
 • Web: www.czpstredoceskykraj.cz
CERPOS Z. S. – DŮM NA PŮL CESTY
Dům na půl cesty poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby od 18 do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro mladé lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.  
DOMOV PRO SENIORY PYŠELY
Posláním  našeho domova je zachování lidské důstojnosti a kvality života ve stáří. Zajišťujeme seniorům v nepříznivé životní situaci kvalitní sociální služby podporující jejich samostatnost a umožňující prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života. Směrujeme  k naplňování osobních cílů klientů (snaha o zlepšení nepříznivé sociální situace, lepší komunikace s přirozeným společenským prostředím,  ochrana práv   a oprávněných zájmů klienta a  dále pomoc při zvládání některých situací  v důsledku nepříznivého zdravotního stavu našich klientů). Poskytovaná péče spočívá  v zajištění ubytování, stravování,   sociální  a ošetřovatelské péči včetně rehabilitace, různé aktivizační  a zájmové  činnosti. Naše principy: dodržování práv a respektování volby klientů, zachování lidské důstojnosti, profesionalita, odbornost, týmová práce a ochrana soukromí.  
 • Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 1, 251 67 Pyšely
 • Telefon: +420 323 647 232, +420 323647303, +420 603 275 808
 • Email: ddpysely@systemix.cz,socialnipracovnice@systemix.cz
 • Web: www.domovproseniorypysely.cz
 • www.facebook.com/domovproseniorypysely
DOMOV SENIORŮ BENEŠOV, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Posláním Domova seniorů Benešov je umožnit lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí, prožívat spokojený a klidný život s podporou soběstačnosti. Služba je poskytována celoročně. Cílem služby je zajistit podmínky k naplňování individuálních potřeb klientů, zajistit podporu a pomoc klientům v zachování soběstačnosti a zajistit bezpečné a zároveň otevřené prostředí pro klienty.
 • Adresa: Villaniho 2130, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 317 728 388 (Jaroslav Duras, řed. – linka 55)
 • Email: info@dd-benesov.cz
 • Web: www.dsbenesov.estranky.cz
 • www.facebook.com/Domov-seniorů-Benešov
 
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM BENEŠOV
Posláním služby je poskytovat komplexní, dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Předcházet prohlubování sociální izolace těchto lidí, zvýšit kvalitu jejich života a usilovat o integraci zpět do společnosti. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší. Služba je určena mužům a ženám starším 18 ti let. Poskytovatelem je Pečovatelská služba okresu Benešov.
 • Adresa: Táborská 900, Benešov 256 01
 • Telefon: +420 734 150 303
 • Email: dennicentrum@ps-benesov.cz
 • Web: www.ps-benesov.estranky.cz
NOCLEHÁRNA BENEŠOV
Noclehárna Benešov nabízí pomoc osobám bez přístřeší, které mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení. Určena mužům i ženám starším 18 ti let, především z Benešova a Vlašimi. Poskytovatelem je Pečovatelská služba BN. Provoz v zimním období je od 1. 12. do 31.3. Kapacita 14 lůžek, provozní doba denně od 19.00 do 7.00 hod. Uživatele přijímáme od 19.00 do 21.00 hod.
 • Adresa: Táborská 900, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 608 735 866
 • Email: kralickova@ps-benesov.cz
 • Web: www.ps-benesov.estranky.cz
PRAMEN O. S.
Občanské sdružení Pramen se snaží řešit otázku naplnění volného času handicapovaných dětí se speciálními potřebami a organizuje pro ně a jejich rodiny odpolední zájmové kroužky – výtvarný a hudební, cvičení, víkendová setkání, hippoterapii, pobyty na horách i letní prázdninové pobyty, pro rodiče odborné semináře apod. Členy OS Pramen jsou celé rodiny. V rámci našich akcí se setkávají rodiče a sourozenci dětí se speciálními potřebami, kteří řeší podobné těžkosti, mohou si předávat informace a zkušenosti. Důležité je pro všechny i vědomí, že s podobným problémem nežijí sami. Všechny aktivity jsou otevřeny pro širokou veřejnost, zapojují se do nich i děti bez handicapů. Hippoterapie  představuje pro děti se speciálními potřebami jednu z forem rehabilitace. Po fyziologické stránce jednoduchá cvičení na koních vedená adekvátně k formě postižení a věku dětí výrazně posilují drobné paravertebrální svalstvo, procvičují koordinaci pohybu a správné dýchání. Dalším významem je psychická stránka, kdy přímý kontakt s živým tvorem, pohyb zvířete, tělesné teplo a začátky péče o koňského kamaráda působí na děti blahodárným a uklidňujícím způsobem.
 • Adresa: Tyršova 194, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 737 562 119 (Eva Moudrá),
 •                  +420 604 240 095 (Andrea Jedličková)
 • Email: pramen@tiscali.cz
 • Web: www.pramenbenesov.cz
 
RUAH O.P.S.
Společnost RUAH o.p.s. poskytuje zdravotní a sociální služby v domácím prostředí klientů v regionu Benešovska. Hlavním cílem společnosti je zajistit každému člověku, který si přeje prožít i těžké období nemoci mezi svými blízkými doma, dostupnou odbornou zdravotní a sociální péči. Hlavními službami jsou: Domácí hospicová péče, Domácí zdravotní péče, Osobní asistence, Odlehčovací služba terénní, Odborné poradenství pro pečující. Komplexní péči poskytuje celý tým odborníků: lékař, zdravotní sestry, asistenti a sociální pracovníci, psycholog a duchovní. Vysoká odbornost, respektování individuálních potřeb každého člověka i laskavý přístup jsou samozřejmou součástí naší práce. Zdravotní péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
 • Adresa: Tyršova 2061, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 733 741 707 (sociální služba), +420 733 741 706 (zdrav. sl.)
 • Email: poradna@ruah-ops.cz
 • Web: www.ruah-ops.cz
 • www.facebook.com/domacipeceruah
SEN PRO SEN, S.R.O.
Naším posláním je poskytování sociálních a zdravotních služeb, podporování soběstačnosti uživatelů a umožnění prožití plnohodnotného života. Zajišťujeme klientům co nejlepší podmínky pro prožití důstojného stáří. Usilujeme o to, aby si klienti v domově udrželi fyzickou svěžest, ale hlavně psychickou pohodu, a to co nejdéle. Toto poslání chceme vždy plnit s láskou a péčí.
 • Adresa: Javorník 43, 257 22 Čtyřkoly
 • Telefon: +420 602 610 040
 • Email: senprosen@email.cz
 • Web: www.senprosen.cz
DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO STŘEDNÍ ČECHY (DIAKONIE STŘED)
Dům pro matky, otce a rodiny s dětmi: Azylový dům pro matky, otce a rodiny s dětmi zajišťuje pomoc v nepříznivé životní situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Zrnko: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zajišťují ambulantní a terénní formou pomoc rodinám v jejich přirozeném prostředí. Činnost služby je zaměřena na pomoc při řešení dlouhodobé krizové sociální situace rodiny, která ohrožuje vývoj dítěte, na prevenci sociálního vyloučení rodiny.
DOMOV VE VLAŠIMI, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Posláním Domova ve Vlašimi je zajistit důstojný život seniorů se sníženou soběstačností v podmínkách co nejvíce se blížícím běžnému způsobu života vrstevníků. Cílovou skupinou jsou osoby starší 60-ti let se sníženou soběstačností, které mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Adresa: Blanická 1089, 258 01 Vlašim
 • Telefon: +420 731 440 306 (Bc. Luděk Matoušek),
 •                  +420 737 215 636 (Bc. Petra Kadlečková)
 • Email: reditel@dd-vlasim.cz, petra.kadleckova@dd-vlasim.cz
 • Web: www.dd-vlasim.cz
DOMOV SENIORŮ A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VOJKOV, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Posláním Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem Vojkov je poskytovat sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby seniorům a zajišťovat jim podporu a pomoc při zvládání běžných denních činností. Usilujeme o to, aby se pobyt co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí a aby si uživatelé zachovali v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života. Služby Domova respektují individuální charakter a svobodnou volbu každého uživatele, podporují sociální začleňování a ochraňují lidi před sociálním vyloučením.
 • Adresa: Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice
 • Telefon: +420 317 835 186
 • Email: info@dd-vojkov.cz
 • Web: www.dd-vojkov.cz
 • facebook skupina Dobrovolníci – Domov seniorů Vojkov
DOMOV SENIORŮ JANKOV,POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Základním posláním Domova seniorů Jankov je poskytování sociálních a zdravotních služeb, podporovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením, umožnit jim prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života. Domov poskytuje služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci, jsou závislí na pomoci jiné osoby, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, ale mohou zůstat součástí místního společenství. Od 1. 1. 2016 se kapacita domova pro seniory snižuje na 23 lůžek.
 • Adresa: Školní 161, 257 03 Jankov
 • Telefon: +420 317 833 390
 • Email: info@ddjankov.cz
 • Web: www.ddjankov.cz
INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE
Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. ICSS Odlochovice je příspěvkovou organizací hlavního města Praha. Poskytujeme 2 pobytové sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a chráněné bydlení (CHB ve třech obcích – Odlochovice, Ratměřice, Roudný. Pobytové sociální služby jsou poskytovány lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem poskytování sociálních služeb je prostřednictvím osobní podpory rozvíjet osobní i sociální kompetence uživatelů sociálních služeb, posilovat jejich vlastní rozhodování a umožnit jim žít důstojný a plnohodnotný život. Sociální služby poskytujeme celkem 125 obyvatelům v DOZP a 29 obyvatelům v CHB.
 • Adresa: Odlochovice 1, 257 03 Jankov
 • Telefon: +420 317 833 201, +420 317 833 286
 • Email: petranova@ror.cz
 • Web: www.ror.cz
 • www.facebook.com/Integrované-centrum-sociálních-služeb-Odlochovice
STATEK VLČKOVICE, O.P.S.
Naším hlavním projektem je sociální bydlení. To je určeno osobám ze středočeského kraje v aktuální bytové nouzi, kterým z různých důvodů chybí prostředky nutné k pokrytí tržního nájemného či jsou na trhu s bydlením diskriminování.
VILLA VALLILA, Z. Ú.
Organizace VILLA VALLILA poskytuje tyto sociální služby: chráněné bydlení, odlehčovací službu a sociálně terapeutickou dílnu. Služby jsou poskytovány mladým lidem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním v komunitním domě Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic. Naším posláním je umožnit lidem s postižením žít plnohodnotným životem v přirozených podmínkách lidského společenství a za tímto účelem provozovat komunitní dům Villa Vallila a sociálně terapeutickou dílnu v Červeném Újezdě u Votic. Zároveň podporovat klienty při začlenění do běžného prostředí v oblasti pracovní a společenské.
 • Adresa: Červený Újezd u Votic 32, 257 88 Červený újezd
 • Telefon: +420 739 664 919, +420 317 802 106 (Renata Kocourková)
 • Email: villa@vallila.cz
 • Web: www.vallila.cz
 • www.facebook.com/Villa-Vallila

Nenašli jste, co jste hledali?

Otazník

Pokud jste nenašli potřebnou službu, která by pomohla ve vaší situaci, můžete zkusit vyhledávání v katalogu poskytovatelů služeb

Zobrazit katalog

Případně se můžete obrátit na Váš příslušný městský úřad

Benešov Vlašim Votice