KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Smyslem komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je umožnit lidem účast na rozhodování o důležitých otázkách života v obci/městě, zajistit, aby přijímaná usnesení orgánů obce/města odrážela vůli a potřeby občanů (komunita=obyvatelé obce/města) a aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, nacházely zdroje nové a maximalizovaly uspokojování potřeb. Nejedná se přitom pouze o potřeby příjemců (uživatelů) sociálních služeb, ale celého území, např. ve smyslu prevence nežádoucích jevů.

Odpovědnost za plánování sociálních služeb náleží podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §95, obzvláště krajským úřadům. Kraje jsou povinny zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. Obec je povinna spolupracovat s krajem při přípravě a realizaci plánu rozvoje, lépe se jí tak prosazují místní potřeby a vlastní priority.

Základními kroky KPSS jsme již na Benešovsku prošli. Je vybudovaná řídící struktura, kontinuálně jsou zapojováni účastníci – poskytovatelé, uživatelé,… Zmapovali jsme zdroje, analyzovali potřeby,…celý proces plánování a rozvoje je však stále živý a je třeba o něj pečovat a to za pomoci a účasti občanů, protože sociální služby se dotýkají nás všech, ať už osobně nebo členů našich rodin.

Aby bylo komunitní plánování smysluplné a efektivní, je nutné jeho propojení s financováním sociálních služeb ze strany obce. Platný komunitní plán by měl být pro zastupitele vodítkem k rozdělování finančních prostředků do sociální oblasti. Proto se na své zástupce obracejte a konzultujte s nimi své nápady a postřehy. Jsou tu pro vás. Stejně tak jako pracovníci úřadů, které kontaktujte, máte-li zájem aktivně se podílet na dění okolo vás.

Sledujte aktuality na webových stránkách i v tisku, o průběhu Komunitního plánování sociálních služeb okresu Benešov, stále Vás informujeme a budeme rádi, když se zapojíte.

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OKRESE BENEŠOV NA ROKY 2015-2019

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP BENEŠOV NA ROKY 2015-2016
VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU 2015-2016

AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP BENEŠOV NA ROKY 2017-2019
AKČNÍ PLÁN 2017-2019

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB OKRESU BENEŠOV 2018
katalog_2018Výsledkem komunitního plánování není pouze kvalitní plán či strategie rozvoje sociálních služeb, ale i spokojená občanská společnost jejíž všechny součásti měli možnost podílet se na formulování rozhodnutí, která se jich týkají…
  Řízení procesu plánování
  • Je k dispozici organizační struktura procesu, popis činností, definovány pravomoci a zodpovědnost
  • Existují schválená pravidla, která upravují postavení a jednání všech složek
  • Všichni zainteresovaní o těchto skutečnostech vědí
  • Je zajištěno rozhodování s prioritou konsensuální shody
  • Předávání informací v celé struktuře je funkční

Nenašli jste, co jste hledali?

Otazník

Pokud jste nenašli potřebnou službu, která by pomohla ve vaší situaci, můžete zkusit vyhledávání v katalogu poskytovatelů služeb

Zobrazit katalog

Případně se můžete obrátit na Váš příslušný městský úřad

Benešov Vlašim Votice