Dobro v Benešově

Publikováno: 31.12.2017 Napsal(a): OSVZ
Během Dne dobrovolnictví 2017 proběhlo představení projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě i sdílení dobrých praxí v této oblasti. Komunitního setkání se zúčastnili zaměstnanci městského úřadu i zástupci neziskových organizací.

V úterý 5. 12. je jednatřicet let Mezinárodním dnem dobrovolníků. Toto datum se tedy stalo výchozí pro letošní (2.ročník) Dne dobrovolnictví v Benešově. Po úvodním slovu koordinátorky akce, přišel na řadu příspěvek Zdeňka Čapka z Fondu dalšího vzdělávání ( FDV MPSV) o Projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě, do nějž se zapojilo i město Benešov na základě podepsaného Memoranda o spolupráci. 

Po úvodním seznámení s projektem (registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005458), mohou aktivity začít. Setkání se konalo v příjemném prostředí, tak snad všichni zapomněli, že venku není příliš vlídno a večer nás čeká řinčení řetězů. 

Svou praxi s dobrovolníky představili zástupci organizací: Tři, o. p. s., Statek Vlčkovice, o.p.s., Magdaléna, o.p.s. a Ochrana Fauny ČR. Možnosti práce s dobrovolníky v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech představila Lucie Véghová. Že dobrovolničit může každý a o tom, jak si užívají dobrovolnictví ti, kteří přijedou např. na pracovní víkend, pohovořil Jonáš Němec ze Statku Vlčkovice, o.p.s. Po občerstvení, v druhé polovině akce, čekaly na přítomné hosty prezentace představující možnosti práce pro neziskové organizace. Pro úředníky nabídky, pro organizace inspirace. Změna programu byla vyhrazena. Protože nakonec nepřijela třetí prezentující organizace, zaplnila čas pohotově Anna Brixiová z obecně prospěšné společnosti Magdaléna a nabídla příležitosti k dobrovolničení v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež i Centru adiktologických služeb.

Tuto akci připravil Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov, ve spolupráci s FDV, z prostředků komunitního plánování sociálních služeb

Přejeme projektu, dobrovolnictví a hlavně dobrovolníkům na Benešovsku hodně zdaru a dobře strávených společných chvil !!! 

ssobb