Aktuality

Pracovní skupiny KPSS v ORP Benešov intenzivně pracují na novém Akčním plánu na roky 2019 – 2022

Publikováno: 30.1.2019 Napsal(a): OSVZ

Po setkáních pracovních skupin KPSS před koncem loňského roku se i letos znovu setkávají a intenzivně plánují s městem Benešov a s CPKP pro střední Čechy nový Akční plán ORP Benešov na roky 2019 – 2022.Na pracovním setkání se dne 28. ledna 2019 sešly dvě pracovní skupiny KPSS. Nejprve od 13. hodin probíhala pracovní skupina zabývající se Rodinou s dětmi a od 15. hodin probíhala pracovní skupina KPSS pracující se Seniory a osobami se zdravotním postižením. Obě pracovní skupiny hojně diskutovaly nad aktuální…

Zobrazit celý článek

Proběhlo další Setkání nízkoprahových služeb v Benešově

Publikováno: 28.1.2019 Napsal(a): OSVZ

Ve čtvrtek 24. ledna 2019 se konalo další pravidelné Setkání nízkoprahových služeb, které nyní probíhalo v Centru adiktologických služeb v Benešově.Cílem těchto setkání je diskutovat, sdílet a hledat řešení nad aktuální situací v regionu. Toto setkání se neslo v duchu mnoha zajímavých témat např. týkajících se spolupráce s psychiatry, psychoterapeuty, kdy počet klientů převyšuje počet těchto odborníků. Navíc čekací doby k nim jsou pro některé klienty příliš dlouhé, vzhledem k jejich akutní situaci.Dále se řešila medializace jako preventivní funkce nízkoprahových služeb (např. jako prevence úmrtí klientů apod….

Zobrazit celý článek

Projekt „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“

Publikováno: 25.1.2019 Napsal(a): OSVZ

Od listopadu 2018 se Pečovatelská služba okresu Benešov zapojila do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“, který je realizovaný Institutem sociální práce.Zapojení do tohoto projektu a jeho aktivity dále zlepší naplňování vize organizace spočívající v poskytování takové odborné péče, která umožní našim klientům, seniorům a osobám se zdravotním postižením, zůstávat s pomocí pečovatelské služby doma, ve svém přirozeném prostředí. Dále také umožní organizaci lépe reagovat na očekávané demografické změny – zvyšování počtu seniorů a tím také osob žijících ve svých…

Zobrazit celý článek

Podpora a pomoc v nelehké životní situaci

Publikováno: 23.1.2019 Napsal(a): OSVZ

Toto je název nové informační brožury, kterou vytvořilo město Benešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s Centrem adiktologických služeb v Benešově.Nová brožura má nasměrovat těhotné ženy a rodiče, kteří by mohli mít nebo již mají, nějaký problém se závislostmi, ať už na alkoholu či jiných návykových látkách. Tento problém se netýká přímo jen drogově závislých, ale třeba i rodin, kde se konzumuje alkohol pravidelně ve větší míře a dopady to má především na děti.Tento problém, existoval, existuje a bude existovat,…

Zobrazit celý článek

Nový informační leták Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Publikováno: 21.1.2019 Napsal(a): OSVZ

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Benešov vytvořil propagační brožuru, která informuje občany, čím vším se dvě oddělení tohoto odboru zabývají a v jakých situacích se mohou občané na ně obracet.Oddělení sociálně právní ochrany dětí se zabývá nejen sociálně-právní ochranou dětí, ale i náhradní rodinnou péčí, sociální kuratelou pro děti a mládež a dalšími vykonávanými úkony, které vám přiblíží nová brožura odboru.Oddělení sociální práce a sociálních služeb se zabývá ještě větším okruhem činností, např. sociální prací a sociální kuratelou pro dospělé,…

Zobrazit celý článek