Aktuality

Školní metodici prevence se seznámili s katalogy i s preventivní činností pro děti

Publikováno: 31.12.2017 Napsal(a): OSVZ

V OA Neveklov se uskutečnila podzimní schůzka Pedagogicko-psychologické poradny Středočeská. Součástí bylo představení Katalogu poskytovatelů, nabídka prevence rizikového chování i ohlédnutí za Letním zážitkovým pobytem pro děti.OdkazyPODZIMNÍ SETKÁNÍ ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE [PPTX, 4,1 MB]Pro tradiční schůzku školních metodiků prevence z okresu Benešov (14. prosince 2018), nabídla své prostory tentokrát Obchodní akademie Neveklov, Školní 303. Dvakrát do roka se schází Pedagogicko-psychologická poradna Středočeská se zástupci škol, aby si vyměnili informace z oblasti prevence. Na schůzky jsou zváni také hosté, kteří doplňují setkání aktualitami z…

Zobrazit celý článek

Setkání Pracovní skupiny KPSS pro cílovou skupinu seniorů a zdravotně postižených občanů

Publikováno: 31.12.2017 Napsal(a): OSVZ

Ve středu 13. prosince 2017 proběhlo v zasedací místnosti MěÚ v Benešově setkání Pracovní skupiny KPSS pro cílovou skupinu seniorů a zdravotně postižených občanů. Tato setkání probíhají pravidelně několikrát do roka.Pracovní skupina probírala aktuální problémy týkající se výše uvedených cílových skupin. Na programu letošního posledního setkání bylo zhodnocení 3 – 6 priority, včetně příslušných opatření, v rámci Komunitního plánu sociálních služeb na okrese Benešov pro roky 2015 – 2019.Program dále pokračoval představením nové služby pro občany Taxík Maxík, kterého představila…

Zobrazit celý článek

Program protidrogové prevence 2017 je ukončen a vyhodnocen

Publikováno: 31.12.2017 Napsal(a): OSVZ

Pracovní skupina prošla 12. prosince celkem 28 klíčových aktivit, které byly na začátku roku vytyčeny pro naplňování Programu 2017 v oblasti prevence závislostí. Co všechno proběhlo, můžete vidět v příloze Vyhodnocení Programu…OdkazyVyhodnocení Programu protidrogové prevence za rok 2017 [PDF, 1,1 MB]

Dobro v Benešově

Publikováno: 31.12.2017 Napsal(a): OSVZ

Během Dne dobrovolnictví 2017 proběhlo představení projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě i sdílení dobrých praxí v této oblasti. Komunitního setkání se zúčastnili zaměstnanci městského úřadu i zástupci neziskových organizací.Odkazywww.fdv.cz/dobrovolnictviV úterý 5. 12. je jednatřicet let Mezinárodním dnem dobrovolníků. Toto datum se tedy stalo výchozí pro letošní (2.ročník) Dne dobrovolnictví v Benešově. Po úvodním slovu koordinátorky akce, přišel na řadu příspěvek Zdeňka Čapka z Fondu dalšího vzdělávání ( FDV MPSV) o Projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě, do nějž se zapojilo i město Benešov na…

Zobrazit celý článek

Setkání pracovníků OSPOD a škol zaměřen na rozvoj spolupráce

Publikováno: 31.12.2017 Napsal(a): OSVZ

Dne 28.11.2017 se uskutečnilo Setkání pracovníků OSPOD a škol zaměřené na rozvoj spolupráce. O první část setkání se postaral Mgr. Jaroslav Šejvl, který se věnoval vybraným oblastem rizikového chování u dětí a mládeže v souvislosti s novými právními předpisy.Druhá část setkání proběhla formou řízené diskuze nad specifiky a dilematy, které řeší pracovníci škol a OSPOD při práci s ohroženými dětmi. Setkání inicioval lokální síťař ORP Benešov v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí realizovaného MPSV ve spolupráci…

Zobrazit celý článek